Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder is een persoon die via een juridische procedure geld int. Gerechtsdeurwaarders zijn in dienst van het gerechtelijk apparaat, of door advocaten en andere professionals om schulden aan hun cliënten te innen. Een deurwaarder is anders dan een incassobureau omdat een incassobureau voor een besloten vennootschap werkt en geen officiële bevoegdheden heeft. Daarentegen krijgt een gerechtsdeurwaarder bepaalde bevoegdheden van de rechtbank om vonnissen en bevelen van de rechtbank ten uitvoer te leggen. Een gerechtsdeurwaarder kan alleen optreden namens iemand die bevoegd is om dagvaardingen uit te vaardigen, zoals rechterlijke bevelen en dwangbevelen. Dus als iemand je geld schuldig is, maar je kunt het niet op legale wijze krijgen, dan heb je een advocaat of andere professional nodig om namens jou op te treden. Wanneer je de zaak wint, helpt de gerechtsdeurwaarder je bij het innen van de vordering. Wil je meer weten over wat een gerechtsdeurwaarder is, lees dan onderstaande uitleg.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Gerechtsdeurwaarders kunnen verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk bevel, zoals het innen van geld dat verschuldigd is aan de rechtbank. Wanneer de schuldenaar zijn schuld niet betaalt, kun je juridisch advies inwinnen om deze zaak voor de rechter te brengen. De rechtbank beveelt vervolgens de gerechtsdeurwaarder om de betaling van de schuldenaar te innen. Naast het innen van schulden is de deurwaarder ook verantwoordelijk voor het afdwingen van de betaling van boetes. Een gerechtsdeurwaarder kan ook betrokken zijn bij andere civiele procedures, zoals het uitzetten van huurders of het uitvoeren van bevelen tot teruggave van goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn verkocht. De Belastingdienst zet ook deurwaarders in om de belastingwetgeving te handhaven.

Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

Vaak werkt een incassobureau voor een incassobureau dat haar diensten verhuurt aan schuldeisers die hulp nodig hebben bij het incasseren van geld bij debiteuren. Bovendien verwijst een deurwaarder naar een ambtenaar van de rechtbank die wettelijk bevoegd is om eigendommen van een schuldenaar in beslag te nemen en te verkopen om zijn of haar schulden te betalen. Een incassobureau kan al dan niet getraind zijn in deze wetten, maar heeft geen wettelijke bevoegdheid over eigendom tenzij het eigendom is van iemand die een contract met hen heeft. Met een vonnis kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het vermogen van de schuldenaar. Inbeslagname vindt plaats wanneer andere verzamelmethoden niet werken.

De belangrijkste taken van een gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders hebben verschillende taken. Ze voeren gerechtelijke bevelen en andere beslissingen uit met rechtskracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om huisuitzettingen, inbeslagnames van goederen of geld en het veilen van eigendommen. Vervolgens dienen zij dagvaardingen uit tegen debiteuren die niet hebben voldaan aan een vordering tot betaling die door een schuldeiser tegen hen is ingediend. Zij innen schulden aan crediteuren of overheidsinstanties. Gerechtsdeurwaarders kunnen de verkoop van het onroerend goed afdwingen als iemand zijn schulden niet heeft betaald of zich niet aan rechterlijke bevelen heeft gehouden. Dit is alleen van toepassing als alle andere opties zijn uitgeput en er aanwijzingen zijn dat het onroerend goed voor meer dan genoeg geld kan worden verkocht om alle schulden te dekken. Wanneer je debiteur weigert om zijn schuld te betalen, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen en dit probleem door de rechter te laten oplossen. De gerechtsdeurwaarder helpt je bij het verkrijgen van je rechten.